خودت را دوست بدار

و کمک کن تا دیگران نیز خود را بیشتر دوست بدارند...

۰
دوره آموزشی
۰
دوره کوچینگ فعال
۰
دانشجو
۰
ساعت آموزش

جدیدترین آموزش های در دسترس

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...

از شما عزیزان تماس‌های بسیاری داشتیم که می‌خواستید تا «محمود معظمی»، شما را یاری دهد تا به بهترین‌های خود دست پیدا کنید. از سوی دیگر به دلیل شرایط اقتصادی تعداد زیادی از شما قادر به پرداخت هزینه‌های دوره‌های افکتیو کوچینگ سیستم نیستید.

گفته می‌شود که آقای معظمی تنها برای افراد ثروتمند و دارا برنامه می گذارد و آموزش می دهد.

پس از انتقال گفته‌های شما به محمود معظمی«کوچ» ایشان در پی راهی بودند تا بتوانند به کسانی که عمیقا می‌خواهند بیاموزند و کمک شوند تا به بهترین‌های خود دست یابند، لیکن در شرایط موجود دست‌شان بسته است و بودجه ثبت‌نام و شرکت در دوره های کوچینگ (دست کم در این زمان) را ندارند پیدا کنند. درباره سکویا بیشتر بدانید!

آموزش های رایگان محمود معظمی را اینجا ببنید

مهارت های اجتماعی | مهارت های خانوادگی | موفقیت و خودشناسی | کارآفرینی و کسب و کار

«خودت را دوست بدار و کمک کن تا دیگران نیز خود را بیشتر دوست بدارند»

عمیقاً به این گفته معتقد است و آن را شعار اصلی نگرشی قرار داده که در آموزش‌های خود ترویج می‌دهد.
می‌گوید مشکل اصلی جوامع این است که:
انسان‌ها خودشان را دوست ندارند و با خودشان آشتی نیستند! به همین دلیل اگر هم‌اکنون یک بسته به آن‌ها بدهند و بگویند خوشبختیِ شما داخل این بسته است، می‌گویند حتماً اشتباهی شده و بسته مال شخص دیگری است! محمود معظمی را بیشتر بشناسید…