20%
تخفیف

پکیج توسعۀ خانوادگی

549,000 تومان

این پکیج شامل چه آموزش هایی است ؟ ۵ روش برای حل مشکلات (صوتی) سمینار ازدواج (صوتی) سمینار هدف (صوتی)…

6
549,000 تومان
31%
تخفیف

پکیج توسعه فردی

699,000 تومان

این پکیج شامل چه آموزش هایی است ؟ سمینار بیولوژی موفقیت (صوتی) سمینار سرطان روح (صوتی) سمینار ده نمک (صوتی)…

20
699,000 تومان
27%
تخفیف

پکیج توسعۀ کسب و کار

این پکیج شامل چه آموزش هایی است ؟ افکتیو کوچینگ سیستم (سمینار صوتی) سمینار هدف (سمینار صوتی) سمنیار شاد باشید…

35
999,000 تومان